TALENTY PRZYSZŁOŚCI

Stajemy w obliczu wyzwań, których nasza społeczność, a nawet cała cywilizacja nie doświadczyła w przeszłości. Postęp jaki osiągnęliśmy, przez wieki pogłębiając wiedzę i doskonaląc umiejętności kolejnych pokoleń przybrał nieznane wcześniej tempo. Rozwój technologiczny przyczynia się do powstawania nowych zawodów. Wykonywanie powtarzalnych zadań coraz częściej powierzamy robotom lub komputerom. Zawodowa przyszłość naszych dzieci nigdy wcześniej nie była mniej przewidywalna.

Pragniemy wspierać rozwój Talentów Przyszłości – dzieci szczególnie uzdolnionych w zakresie kompetencji wskazywanych jako kluczowe dla przyszłych pokoleń.

Eksperci zaliczają do nich umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, analitycznego i kreatywnego myślenia, współpracy i kierowania zespołem.

Nie wiemy, jakie zawody będą w przyszłości wykonywać nasze dzieci, powinniśmy jednak zakładać, że w swojej pracy będą:

  • wykorzystywać lub współpracować z robotami lub sztuczną inteligencją,
  • rozwiązywać problemy, których nie doświadczyły wcześniejsze pokolenia,
  • korzystać z technologii, których dziś jeszcze nie potrafimy nazwać…

Dlatego celem Programu Talenty Przyszłości, jest wspieranie uczestnictwa dzieci i młodzieży w multidyscyplinarnych zajęciach pozalekcyjnych, ukierunkowanych na rozwój kluczowych kompetencji przyszłości. W szczególności finansowo i merytorycznie wspieramy działalność klubów, zespołów i indywidualnych talentów uczestniczących w międzynarodowych olimpiadach wiedzy, konkursach lub turniejach (takich jak FIRST® LEGO® League) – wydarzeniach motywujących do rozwoju i wymiany doświadczeń uczestników programu.

Jak możesz wesprzeć Program Talenty Przyszłości?

  • Przekaż 1% podatku dochodowego na rzecz Fundacji Przyjaznej Edukacji KOMETA.
  • Zostań sponsorem drużyny FIRST® LEGO® League – skontaktuj się z nami.
  • Wpłać darowiznę na konto Fundacji Przyjaznej Edukacji KOMETA.

Kto może zostać beneficjentem Programu?

  • Drużyna FIRST® LEGO® League – pomożemy sfinansować udział w turnieju.
  • Mentor drużyny – ufundujemy stypendium na prowadzenie zajęć, pomożemy sfinansować udział w szkoleniach rozwojowych.
  • Uczestnik zajęć (członek drużyny) – ufundujemy stypendium na udział w zajęciach dla utalentowanych zawodników.

Zostań mecenasem Talentów Przyszłości – wesprzyj Program Fundacji Przyjaznej Edukacji KOMETA!

O FIRST® LEGO® League

Programy FIRST® LEGO® League JUNIOR (FLLJr) oraz FIRST® LEGO® League (FLL) to międzynarodowe wydarzenia powołane do życia dzięki partnerstwu amerykańskiej fundacji FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) i LEGO Group. Ideą programów jest angażowanie dzieci i młodzieży, wzbudzanie fascynacji nauką przedmiotów ścisłych i nowymi technologiami oraz kształtowanie kluczowych umiejętności społecznych. Misja ligi realizowana jest poprzez kilkumiesięczne projekty, w których młodzi uczestnicy zdobywają wiedzę i przygotowują się do realizacji postawionych przed nimi wyzwań. Dzieci zyskują niepowtarzalną okazję, by poprzez systematyczne, ukierunkowane przygotowania stać się częścią międzynarodowego środowiska otwartego na innowacje, nawiązać nowe znajomości, czerpać radość ze wspólnych osiągnięć, a przy tym doskonale się bawić. Programy adresowe są do dzieci w wieku odpowiednio 6 do 10 i 9 do 16 lat. Udział w lidze LEGO® porównać można do współzawodnictwa sportowego – przygotowanie wymaga czasu, systematyczności i współpracy w zespole, odbywa się pod opieką mentora (trenera).

Więcej o FIRST LEGO League